Innkalling til årsmøte 2016

uten-profilbilde

Askim Bueskytterklubb

Torget 2

1830 Askim                                                                           Askim, 10.01.2016

askimbueskyttere@gmail.com

 

Til medlemmene i Askim Bueskytterklubb

Innkalling til årsmøte i Askim Bueskytterklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Askim Bueskytterklubb.

Årsmøtet avholdes den 17.februar klokken 18.00 på musikkrommet på Moen skole. Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 3. februar til askimbueskyttere@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på epost, på klubbens hjemmeside og på klubbens facebookside.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten for 2015. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5-8.

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

Styret

Innkalling til årsmøte.pdf