Aktivitetslederkurs på Evenrød

Vi har fått invitasjon til aktivitetslederkurs fra kretsen, helgen 28.- 29.januar. Kurset holdes på Evenrød i Fredrikstad, og er gratis for alle medlemmer i Østfold.

På kurset lærer du følgende:
Modul 1: Treningslære
Modul 2: Regelkunnskap
Modul 3: Trenerskap
Modul 3: Utstyr og skyteteknikk

Anbefaler flest mulig å melde seg på! Dette er trinn 1 i NIFs trenerløype, og gir deg grunnleggende kompetanse til å lære opp helt ferske skyttere. Jo flere i klubben som har den kompetansen, jo bedre rustet er vi til å ta i mot nye skyttere på trening. Det er også veldig nyttig for egen utvikling!

Vi melder på samlet fra klubben, så meld i fra på mail om du har lyst til å være med.