Om Askim BK

Askim Bueskytterklubb (ABK) ble stiftet 2. februar 2015.

Askim Bueskyttere ble startet like over nyttår 2015, etter initiativ fra Ole Petter Willassen, Lisa Michaelsen og Lena Pedersen. I oppstarten fikk vi besøk av Østfold Bueskytterkrets ved Jan Erik Ellingsen med medhjelpere. Vi fikk låne utstyr fra Ørje Bueskyttergruppe og Østfold bueskytterkrets for å få en god start. Vi startet med i underkant av 10 interesserte personer og holdt til i gymsalen på Moen Skole i Askim.

I løpet av januar vokste vi til rundt 15 interesserte og hadde nok personer til å kunne starte klubb. Den 02.02.15 hadde vi stiftelsesmøte. I løpet av våren ble vi registrert i Brønnøysund og ble medlem av Norges Idrettsforbund og Norges Bueskytterforbund.

Vi fant fort ut at de 135 kvadratmeterne i Moen Skoles gymsal ble for lite. Vi hadde en skytelinje på 10 meter og kunne skyte maks 13 meter. Vi gikk da på leting etter et nytt lokale. Hos kommunen var alle lokalene utleid for året og vi kunne få maks en time pr. uke. Vi begynte da en leting på det private markedet og kom i kontakt med Coop Eiendom som forvaltet den gamle Viking Gummifabrikk. Der fikk vi til en avtale for klubben om et lokale på 450 kvadratmeter.

Høsten 2019 flyttet vi innendørsbanen vår til Pennestrøket 17 i Mysen.

Utebanen vår er  på Holterenga i Askim.

Aldersmessig er vi godt spredd der den yngste er 8 år og den eldste er over 70. Vi har tre faste treningsdager i uken; mandager,tirsdager og torsdager, der mandagene er forbeholdt juniorskyttere (opp til 21 år) med aktivitetsleder tilstede slik at de kan utvikle seg og få skikkelig oppfølging og opplæring.