Styret

Ådne Hansen

Styreleder

 _

Lisa Christine Michaelsen

Nestleder

 _

Elin Hovland-Johansen

Kasserer

 _

Ole Petter Willassen

Styremedlem

 _

Ronny Aune

Styremedlem

 _

Joakim Nilsen

Vara